Jdi na obsah Jdi na menu
 


2011 Šárecké údolí

Přírodní rezervace Divoká Šárka se nachází na skalnatých úbočích mezi koupalištěm Džbán a Vltavou, kolem Šáreckého potoka a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi potom přecházejí do rozsáhlého lesa, což tak vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků. Území se vyznačuje poměrně velkým výškovým rozpětím - od 180 m při ústí do Vltavy po vrcholy Kozákovy skály a Žabáku (364 m), které jako kamýky přečnívají okolní plošinu. Celá oblast je zahrnuta do přírodního parku Šárka a její nejcennější části jsou vyhlášené jako maloplošná CHÚ.

V Šárce se nacházejí i významná pravěká sídliště a pozdější poutní místa jako sv. Matěj. Její popularitu podstatně zvýšila Smetanova symfonická báseň i někdejší scéna Národního divadla pod Dívčím skokem. Území bylo osídleno již od paleolitu. Nad soutěskou Džbán bylo archeologicky dokázáno prehistorické osídlení a nalézá se zde rozsáhlé slovanské hradiště se zachovalými valy. Při Vltavě to byli pralidé středního úseku starší doby kamenné, mladopaleolitické sídliště bylo zjištěno např. v cihelně na Jenerálce. Od neolitu je zde trvalé osídlení rolnické a pastevecké.

Pod Dívčím skokem bylo vybudováno menší koupaliště, nad vchodem do Džbánu pak údolní nádrž Džbán s přilehlými rekreačními objekty. Od jihu se k údolí přiblížila souvislá městská zástavba. V Šáreckém údolí i na jeho pobočkách naštěstí nejsou větší průmyslové podniky. O ochranu Šáreckého údolí pečuje občanské sdružení Šárecké údolí s cílem předat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes.


Šárecké údolí